MŠ Albertova – stavební úpravy

Investor:

Správa nemovitostí Hradec Králové

Kydlinovská 1521

Hradec Králové

Projektováno:

2008

Realizace:

2009 

Rozsah:

přístavba manipulační rampy přípravny pro výdej obědů, přístavba ocelového únikového schodiště, úpravy stávajících sociálních zařízení, zřízení kanceláře, nová herna, nové dveře požárního úniku – navýšení počtu dětí na 53.