MŠ Na Biřičce – oprava střech

Investor:

Technické služby Hradec Králové,

Na Brně 362/15,

Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Projektováno:

2016

Realizace:

2016

Rozsah:

oprava střešních krytin a dvorní přístavby, výměna dešťových žlabů a svodů