Rudoltice v Čechách – oprava výpravní budovy

Investor:

SŽDC, s.o..

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Projektováno:

2017

Realizace:

4/2018/ – 9/2018

Rozsah:

výměna rozvodů ZTI, ÚT, celková výměna elektroinstalace, výměna oken a dveří, dispoziční úpravy bytových jednotek, otlučení vlhkých omítek v 1. pp, zrušení dvou anglických dvorků a zřízení nových prostupů a drážek rozvodů instalací