SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ – KUKLENY

Investor:

 

Projektováno:

 

Realizace:

 

Rozsah: