Zelenina Martin Soukup – přístavba a rekonstrukce prodejny Nový Bydžov

Investor:

Martin Soukup

Smidarská Lhota 25

503 53 Smidary

Projektováno:

2018

Realizace:

dosud nerealizováno

Rozsah:

přístavba prodejny o 365 m2, přístavba skladu a otevřeného přístřešku, plynovodní přípojka, stavební úpravy stávajících objektů, parkovací stání