ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ

Projekční a architektonická kancelář.

Vytváříme pro Vás projektové dokumentace
již od roku 1992.

Čím se zabýváme

Projektové práce

Při přípravě a realizaci stavebních projektů zajišťujeme:


STUDIE
- architektonické
- urbanistické

PROJEKTY
- k územnímu a stavebnímu řízení
- realizační projekty
- územně plánovací dokumentaci

DOKUMENTACE
- dodavatelské
- rozpočtové
- skutečného provedení stavby
- požárního zabezpečení

POSUDKY
- stavebně statických vlastností
- tepelně technických vlastností budov

ENERGETICKÉ AUDITY a průkazy energetické náročnosti objektů

Technický a autorský dozor

V obou případech se jedná o dozor v průběhu realizace stavby, který pomáhá investorovi dohlížet na stavbu a řešit problémy, které vznikají v průběhu realizace.

Nejenže se postaráme o správný výběr dodavatele stavby včetně organizace veřejné soutěže, ale hlavně dbáme na celý průběh realizace, sledujeme kvalitu díla a účastníme se kontrolních dnů. Ohlídáme tak, aby nedocházelo ke zbytečným vícepracím a byla zachována 100% kvalita díla.

Náš dozor hraje na zakázce velkou roli a investorovi tak pomáhá udržet rozpočet.

U technického dozoru je naším hlavním předpokladem znát všechny detaily dokumentace provedení stavby a obsah smluv. Dohlížíme na správný výkon všech požadavků, dle zadavatele. Stejně tak sledujeme stavební a montážní deníky, a máme kontrolu nad změnami dokumentace.

U každého projektu zajišťujeme územní a stavební povolení.

Inženýrská činnost

U každého projektu zajišťujeme územní a stavební povolení.
Při úzké spolupráci s investorovi jsou samozřejmostí poradenské služby a také se postaráme o správný výběr dodavatele stavby včetně organizace veřejné soutěže.

DOMŮ  /  REFERENCE  /  KONTAKT