ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870/2,
Hradec Králové,  500 03
IČO: 4745034
DIČ: CZ47450347
registrace v OR HK odd. C, vl. 2365
č.účtu 246617/0300
                                                              ID datové schránky: atunyjm

Jednatelé

Ing. Tomáš Mrázek
mrazek@atelier11.cz

+420 603 180 823

Ing. Milan Havlišta
havlista@atelier11.cz

+420 724 281 710

Inženýrská činnost

Ing. Karel Pihýr
pihyr@atelier11.cz

+420 605 268 426

Sekretariát

Marcela Erbsová
erbsova@atelier11.cz

+420 495 408 512

Projekce – stavební část

Ing. Pavel Pichl
pichl@atelier11.cz

+420 603 180 824

Milena Vašatová
vasatova@atelier11.cz

+420 603 180 824

Ing. Martina Přívratská
privratska@atelier11.cz

+420 739 654 319

Ing. Arch. Pavel Metelka
metelka@atelier11.cz

+420 603 180 824

Věra Štěpánová
stepanova@atelier11.cz

+420 495 408 512

 Ing. Anna Hartmanová
hartmanova@atelier11.cz

+420 495 408 512

 

 

Projekce – statika

Ing. Jaroslav Horák
horak@atelier11.cz

+420 603 453 086

Ing. Radomír Jandl
jandl@atelier11.cz

+420 604 953 131

Zdravotní technika

Olga Krouželová
krouzelova@atelier11.cz

+420 603 453 086