SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Investor:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Projektováno:

2010

Realizace:

květen 2010 – červen 2011

Rozsah:

Stavba je řešena jako rekonstrukce stávajícího objektu jednolodní haly se zděným přístavkem. Byl vytvořen jednotný celek s odbornými učebnami, dílnami a zázemím se sousední budovou.

Nový objekt je dvoupodlažní a zateplený, s novými plastovými okny, novými zateplenými vraty a s únikovým ocelovým schodištěm na jihovýchodní straně.