Gymnázium Nymburk

Investor:

 město Nymburk

Projektováno:

2012

Realizace:

2013 – 2014

Rozsah:

Budova gymnázia je evidovanou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR –R.Č.104456. Jedná se o secesní stavbu realizovanou r. 1907. Současný přístavek s hygienickým zázemím pro ženy v jižním křídle budovy není původní, byl zbudován ve 2. polovině 20. stol. Z důvodu nevyhovující kapacity je navržen k demolici.

Předmětem řešení projektu je vybudování dostatečného počtu hygienických zařízení pro dívky (zvýšení počtu umývadel, zřízení hygienických kabin) a WC pro handicapované. Kapacita gymnázia je v současné době do 600 studentů, předpokládaná potřeba sociálního zařízení je pro 400 dívek. Přístavba v sobě dále bude integrovat výtah, který bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech podlaží budovy.