SOŠ veterinární Hradec Králové – stavební úpravy učeben, stájí, laboratoří a budov

Investor:

SOŠ veterinární Hradec Králové

Pražská 68

Projektováno:

1999 – 2018

Realizace:

2000 – 2019

Rozsah:

dostavba tělocvičny, oprava vstupu, oprava sociálního zařízení, rekonstrukce interiéru laboratoří, oprava střechy a pláště (nová střešní krytina, nový okapový systém, oprava trhlin, nová fasádní barva), vybudování střediska praktického vyučování pro chov malých zvířat, přístavba prostoru laboratoře a kompletních prostor praktické výuky výroby mléčných výrobků, statické zajištění stropu učebny, napojení stájí na vedlejší objekt, vybudování dílny pro chov včel, oprava kanalizace u objektů laboratoří, oprava vstupu u vily