SOŠ veterinární Hradec Králové

Investor:

SOŠ veterinární Hradec Králové

Pražská 68

Projektováno:

1999 – 2022 (etapovitě)

Realizace:

2000 – 2022

Rozsah:

dostavba tělocvičny, rekonstrukce všech objektů, vybudování střediska praktického vyučování pro chov malých zvířat, vybudování dílny pro chov včel