Areál Tvrze Nové Košátky

Investor:

 p. Liboslav Bezvoda

Sadová u Sovětic

Projektováno:

2006 – 2008

Realizace:

2008 – 2009

Rozsah:

oprava krovu, obnova krytiny, opravy stropních konstrukcí a stažení jižního křídla hospodářského dvora tvrze Košátky

Ves Košátky se prvně písemně připomíná r. 1365. Tvrz zde stála již ve druhé polovině 14. století. Jan Košátecký z Veitmile v první pol. 15. stol. přestavěl původní tvrz na novou gotickou tvrz s možností vodního opevnění. Z této tvrze se  do dnešní doby zachovala mohutná hranolová věž. V 16. století přešlo košátecké zboží do majetku rodu Kolovratů, a ti  přestavěli gotickou tvrz na nový renesanční zámek. Ústřední stavbou celého komplexu zůstala hranolová věž z původní tvrze.