Praha, Na Jetelce 69/2 – školicí a přednáškové centrum pro odbornou a širokou veřejnost

Investor:

 HPST, s.r.o., Na Jetelce 69/2  Praha

Projektováno:

2018

Realizace:

dosud nerealizováno

Rozsah:

prostory pro školení a přednáškovou činnost, drobné vodní plochy, pěší komunikace, cyklostezky, parkovací plochy