Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Investor:

 KHK, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Projektováno:

2017

Realizace:

dosud nerealizováno

Rozsah:

Návštěvnické centrum:

stavební úpravy stávajícího vstupního objektu a jeho přístavba, zvětšení plochy expozice, přednáškový sál, novostavba dřevěného dělnického srubu

Expozice:

vybavení audiovizuální technikou, interaktivní panely, prezentace vojáčků, model krajiny s bunkry, vizualizace modelu pevnosti, vojenská ubikace – oblékání uniforem

Pevnostní objekty:

vnější prvky – doplnění chybějících prvků (střílny) maketami, očištění srubů od náletů a oprava omítek