Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Investor:

 Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Projektováno:

2017 – 2020

Realizace:

2020 – 2022

Motto:

V červenci roku 2015 se stal národní kulturní památkou ve správě Královéhradeckého kraje a jako takový prošel rozsáhlou rekonstrukcí, za účelem vytvořit jednu z nejreprezentativnějších technických památek v ČR. Dnes slouží jako moderní muzeum, zabývající se problematikou výstavby opevnění a mobilizace v r. 1938. 

Rozsah:

Návštěvnické centrum:

stavební úpravy stávajícího vstupního objektu a jeho přístavba, zvětšení plochy expozice, přednáškový sál, novostavba dřevěného dělnického srubu

Expozice:

vybavení audiovizuální technikou, interaktivní panely, prezentace vojáčků, model krajiny s bunkry, vizualizace modelu pevnosti, vojenská ubikace – oblékání uniforem

Pevnostní objekty:

Můstek, Zelený, Jeřáb, Polsko

celková rekonstrukce a zatraktivnění, vybudování přístupu pro hendikepované osoby do podzemí (výtah)